Diyalize Girmeyen Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Anemi Sıklığı


ALAGÖZ S., DİNÇER T., EREN N. , TRABULUS S., SEYAHİ N.

35th Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 3 - 07 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey