AR&GE MERKEZLERİNİN SİNERJİK ETKİSİ : DHL SUPPLY CHAİN TÜRKİYE İNOVASYON VE AR-GE MERKEZİ PROJELERİ ÖRNEK UYGULAMALARI


Creative Commons License

Konakay G. , Ergen B., Özkardeşler Ö.

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (BAHAR 2019) 26 , Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.1049-1057

  • Basıldığı Şehir: Kocaeli
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.1049-1057

Özet

Özet

Günümüzde işletmelerde üretilen mal ve hizmetlerdeki yenilikler ya da bunlara yapılan iyileştirme çabaları inovasyon olarak adlandırılmaktadır. İnovasyon kavramının gelişmesi karlılık ve ticari gelir amacı gütmeyen  Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri ile gerçekleşecektir. Bu çalışmanın amacı Ar&Ge merkezlerinin işletmeye ve paydaşlarına sağladığı katkıları örnek bir işletme üzerinden tamamlanan projelerle göstermektir.  İnovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerinin şirketin temel süreçlerine entegrasyonu, dijitalleşmeyi zorunlu kılmakta, çalışanların niteliklerini geliştirmekte, müşterilerin memnuniyeti artmakta ve sonuç olarak şirket karlılığı olumlu etkilenmektedir. Bilimsel ve teknolojik ilerlemelere ışık tutan, işbirliğini sağlayan  ve işletmelerin rekabet yeteneklerini arttıran Ar&Ge merkezlerinin önemini vurgulayan çalışmamız lojistik sektöründe faaliyet gösteren örnek bir işletmeden elde edilen veriler ile literatüre katkı sağlamayı hedeflemektedir.