AN ANALYSIS OF AVIATION INSURANCE MARKET


Hudaygulyyev M., Erkin H. C.

1st International Congress on Aviation Management (ICAM 2021), Hatay, Turkey, 9 - 11 December 2021, pp.16

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Hatay
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.16
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Aviation insurance cost is most of the times a minor concern for airline managers who are worried about the price of oil, personnel expense, and cash needed for aircraft payments. Even though aviation insurance constitutes a minor portion of total airline costs, it is still of interest because of the features of the aviation insurance sector. Insurance premiums can be highly volatile, rising significantly in a short time. Airlines have little control over their insurance costs. While major airlines can be insured on favorable terms, smaller non-Western airlines might have to pay high premiums. The sector is highly cyclical, often competitive and experiences overcapacity. Rate of return can be below cost of capital, not unlike airline industry.  A few major losses in a year can wipe out total premiums collected. In the case of an unexpected catastrophic event such as 2001 terrorist attacks, the failure of the aviation insurance market can halt the air transportation system unless governments intervene. There are few academic studies in Turkish on aviation insurance markets; this paper aims to contribute to the literature by analyzing the characteristics of the sector and their effects on airlines. The insurance environment in the aftermath of the 2001 attacks is also discussed.

Bir havayolu şirketinin maliyetlerinin küçük bir kısmını oluşturan havacılık sigortası, yöneticilerin öncelik verdiği yakıt gideri, personel masrafları ve uçak ödemeleri gibi konuların gölgesinde kalmaktadır. Halbuki, havacılık sigortası pazarının yapısı ve işleyişi ilginç sonuçlar ortaya çıkarmakta ve havayolu endüstrisi ile benzerlikler içermektedir. Sigorta primleri hayli oynak olabilmekte, kısa zamanda primlerde büyük artışlar gerçekleşebilmektedir. Havayolu şirketlerinin sigorta masrafı üzerinde kontrolü oldukça azdır. Tanınmış büyük havayolları avantajlı şartlarla sigorta yaptırabilirken, riskli görülen bölgelerde faaliyet gösteren küçük havayolları çok daha yüksek primler ödemek zorunda kalmaktadır. Döngüsellik içeren sektörde sıklıkla kapasite fazlası oluşmakta ve yoğun rekabet yaşanmaktadır. Havayolu endüstrisine benzer şekilde getiri oranı çoğu zaman sermaye maliyetinin altında kalabilmektedir. Aynı yılda gerçekleşen birkaç büyük kaza için yapılan hasar ödemeleri toplanan bütün prim miktarını aşabilmektedir. 2001 terörist saldırıları gibi çok büyük çaplı beklenmedik bir olay neticesinde sigorta pazarı çökebilmekte ve hava taşımacılığını durma noktasına getirebilmektedir. Türkçe akademik yazında havacılık sigortası sektörü üzerine yapılmış çok az çalışma bulunmaktadır; bu çalışmada sektörün karakteristik özellikleri ve bunların havayolu taşımacılığına etkileri incelenerek bu açığın bir nebze olsun giderilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 2001 saldırılarının ardından sektörün yaşadığı zorluklar ve verdiği tepkiler ayrıca ele alınmıştır.