Deneyimsel Pazarlama Kapsamında Destinasyonlar İçin Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma


Avcı E., BİLGİLİ B. , ÖZKUL E. , UCA S.

III. International Applied Social Sciences Congress (C-iasoS – 2019), 4 - 06 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text