KATILIMCI DEMOKRASİ BAĞLAMINDA KENT KONSEYLERİNİN ELEŞTİREL ANALİZİ


ÇAYLAK A. , PEÇE H.

VI. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 12 - 13 December 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text