Kamulaştırmasız El Atma Kavramının Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15.12.2010 Tarihli Kararı Doğrultusunda Tanımlanması


Çabri S.

Erzincan Ünviersitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , vol.15, no.1, pp.77-104, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çalışmada kamulaştırmasız el atma kavramı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2010 yılında verdiği karar doğrultusunda tanımlanmaya çalışılmıştır.