AKTİF ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ: İZMİT ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Karagün E.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.6, pp.139-148, 2017 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.139-148

Abstract

OPINIONS OF ACTIVE TEACHERS ABOUT PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS CLASSES: İZMİT CASE 

 

 

Abstract The aim is to determine teachers' thoughts on physical education and sports lessons. After obtaining the required permissions in the 2014-2015 school year, 418 teachers working in Izmit District were randomly selected to participate in the research and when their answers regarding the questions in what grades physical education and sports classes should be included in the school program and whether the current 2-hour classes are enough or how many hours they think it should be were analyzed; 64,8% found 2-hour weekly classes insufficient, and 35,2% found it enough. Regarding how many hours it should be weekly in primary school; 35,6% said 4 hours; 21,8% said 2 hours, 17,5% said 5 hours, and 15.1% said 3 hours. In secondary school; 39.7% said 4 hours; 27.8% said 2 hours; 16% said 3 hours; and 10% said 5 hours. In high school; 34% said 4 hours; 33.5% said 2 hours; 16.5 said 3 hours; and 8.1% said 5 hours. Regarding the answers to what grade level this course should be started in the program; 59% said 1st grade in primary school, 32,8% said in preschool period, 3.1% said 2nd grade in primary school, 2,4% said 4th grade in primary school. 

 Keywords: Primary school teacher, secondary school teacher, physical education class, sports. 

Amaç, beden eğitimi ve spor dersine ilişkin öğretmenlerin düşüncelerinin belirlenmesidir. 2014-2015 öğretim yılında gerekli izinler alındıktan sonra, İzmit İlçe’de çalışan 418 öğretmene, tesadüfi yöntemle; beden eğitimi ve spor dersinin kaçıncı sınıfta programlarda yer alması; mevcut 2 saatin yeterliliği ve kaç saat olması yönündeki sorulara verilen cevaplar değerlendirildiğinde; % 64.8’i haftalık 2 saati yetersiz, %35.2’si yeterli bulmuştur. Kaç saat olması gerektiği sorusuna, ilkokulda; % 35.6’sı 4 saat; %21.8’i  2 saat; %17,7’si 5 saat, %15.1’i 3 saat yanıtını vermiştir. Ortaokulda; %39.7’si 4 saat, % 27.8’i 2 saat, %16’sı 3 saat, %10.3’ü 5 saat derken, Lisede; %34’ü 4 saat, %33.5’i 2 saat, %16.5’i 3 saat, %8.1’i 5 saat demiştir. Kaçıncı sınıftan başlanarak programlarda olması gerektiği sorusuna; %59.3’ü ilkokul 1. Sınıf, %32.8’i okul öncesi dönem, %3.1’i ilkokul 2.sınıf, %2.4’ü ilkokul 4. sınıf yanıtını vermiştir.  

 Anahtar Sözcükler: İlkokul öğretmeni, ortaokul öğretmeni, beden eğitimi dersi, spor