Sepiapterin redüktaz eksikliği olan bir olgu serebral palsiyi taklit eden monoamin nörotransmitter bozukluğu


HİŞMİ B., ÜNAL Ö. , KONUŞKAN B., TOPÇU M., DURSUN A., TOKATLI A., ...More

Uluslararası Katılımlı XI. Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Turkey, 1 - 04 May 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey