Human Herpesvirus 6, 7, and 8


Creative Commons License

Öncel S.

in: Çocuk Hematopoietik Kök Hücre Alıcılarında Enfeksiyonlar, Nurşen Belet, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.55-59, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.55-59
  • Editors: Nurşen Belet, Editor
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Herpesviridae is a family of deoxyribonucleic acid viruses consisting of more than 100
members. Eight types of herpes viruses that cause disease in humans have been identified, human herpes virus (HHV)- 6, 7, and 8 being the most recently identified members of this group. They can cause primary infection, remain latent in host cells, and become reactive in immunodeficient states. There are many reports of HHV-6 in hematopoetic stem cell recipients manifesting as encephalitis, skin rash, fever, hepatitis, pneumonitis, gastroduodenitis, thrombotic microangiopathy, and delayed engraftment. Isolated cases of acute myelitis, optic neuritis, meningitis and encephalitis have been described after stem cell transplantation in conjunction with HHV-7. Kaposi's sarcoma and bone marrow failure syndrome have been de-scribed to be associated with HHV-8, but atypical manifestations, such as gingival and respiratory disease, also occurs. Polymerase chain reaction is preferred in diagnosis. Foscarnet, ganciclovir, and cidofovir are used in the treatment.

Herpesviridae, 100’den fazla üyesi olan bir deoksiribonükleik asit virüsü ailesidir. İnsanlarda hastalık yapan sekiz herpesvirüs tipi tanımlanmıştır. İnsan herpesvirüsü (HHV)-6, 7 ve 8, bu grubun son tanımlanan üyeleridir. Primer enfeksiyona neden olabilmekte, konak hücrelerinde latent olarak kalabilmekte ve bağışıklık durumu değiştiğinde yeniden etkinleşebilmektedir. Hematopoietik kök hücre alıcılarında HHV-6’nın ansefalit, deri döküntüsü, ateş, hepatit, pnömonit, gastroduodenit, trombotik mikroanjiyopati ve gecikmiş engrafman olarak kendini gösterdiği birçok bildirim mevcuttur. HHV-7 ile bağlantılı olarak kök hücre transplantasyonundan sonra izole akut miyelit, optik nörit, menenjit ve ansefalit vakaları tanımlanmıştır. HHV-8 ile ilişkili Kaposi sarkomu ve kemik iliği yetmezliği sendromu tanımlanmıştır; ancak dişeti ve solunum yolu hastalığı gibi atipik klinik durumlar da meydana gelebilir.
Tanıda polimeraz zincir reaksiyonu tercih edilmektedir. Tedavide foskarnet, gansiklovir ve sidofovir kullanılmaktadır.