Niyâzî-i Mısrî Dîvânı’nda Hüseynî Makâmı İle Kayıtlı Gazellerde Vahdet-Kesret, Zühd-Aşk ve Tecelliyât


CANÇELİK A., Aksu N. B.

İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.1, pp.78-106, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier