Ortaokullarda Covid 19 Pandemi Döneminde Mali Kaynak Gerektiren İhtiyaçların Giderilme Durumları


Creative Commons License

Toker Gökçe A., Polat H.

INTERNATIONAL EDUCATION CONGRESS 2022, Antalya, Turkey, 17 November 2022, pp.137-146

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.137-146
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada Covid 19 pandemisi döneminde ortaokul müdürlerinin okula ilişkin mali kaynak gerektiren ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçları gidermek için geliştirdikleri çözüm yollarının ortaya koyulması amaçlanmıştır. Araştırma, nitel paradigma ekseninde durum çalışması şeklinde desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma gurubunu amaçlı örnekleme türlerinden ölçüt ve kolay ulaşılabilir örneklem yöntemiyle ortaokullarda görev yapmakta olan 15 okul müdürü oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşmelerle elde edilmiş, elde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırmada Covid 19 pandemi döneminde ortaokullarda mali kaynak gerektiren ihtiyaçlar beş başlık altında toplanmıştır. Bunlar temizlik ihtiyaçları, yardımcı personel ihtiyaçları, fiziksel ihtiyaçlar, donatım, bilişim ve donanım ihtiyaçları ve kırtasiye ihtiyaçlarıdır. Ayrıca okul müdürleri bu ihtiyaçlarını, MEB, hayırsever vatandaşlardan alınan bağışlar, çeşitli sanayi ve ticari kuruluşlardan alınan yardımlar, yerel yönetimlerden alınan yardımlar, ders dışı kültürel ve sosyal faaliyetler gibi farklı gelir çeşitleriyle karşılamaya çalışmaktadırlar. Okul müdürleri ortaokullarda finansal sorunların çözümü için sosyal ve kültürel ders dışı faaliyetlerin artırılmasını, öğrenci velileriyle ve çevreyle iyi ilişkiler kurulmasını ve müdürlerin liderlik rol ve becerilerini iyi sergilemesi olarak ifade etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Covid 19 pandemisi, mali kaynak sorunları, eğitim finansmanı, ortaokul, müdür