Yeni Medya nın Temelleri Üzerine Bir Tartışma


Özel S.

AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, vol.3, pp.29-45, 2012 (Peer-Reviewed Journal)