Evliya Çelebi nin Seyahatnamesinde Diller ve Türk Lehçeleri


TEKCAN M.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, pp.67-76, 2011 (Peer-Reviewed Journal)