10-12 yaş atletizm spor eğitimi alan ve almayan erkekçocuklar arasındaki bazı antropometrik ve motorik özelliklerin karşılaştırılması.


GÜL K. G. , SEYREK E. , SUGURTİN M.

9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 3 - 05 Kasım 2006