Yaralanmalı Trafik Kaza Sayılarının OECD Ülkelerine Göre İncelenmeşi


Şimşek Kandemir A.

Journal of Original Ştudies, vol.1, no.1, pp.31-38, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Journal of Original Ştudies
  • Page Numbers: pp.31-38

Abstract

Hayatımızın önemli bölümünü ilgilendiren ulaşım, aynı zamanda bir ülkenin ekonomik, sağlık, eğitim gibi pek çok boyutu ile yakından ilişkilidir. Bu boyutlar aynı zamanda ülkenin gelişmişlik düzeyi üzerinde de etkilidir. Trafik kazaları ulaşım ile birlikte ortaya çıkan önemli bir unsurdur. Ortaya çıkan bu unsurun sonuçları maddi hasarlı, yaralanmalı veya ölümlü olabilmektedir. Oldukça önemli olan bu sorunun çözümü için alınan önlemler her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmada yaralanmalı trafik kaza sayılarına göre OECD ülkeleri dikkate alınmıştır. 2017 yılı yaralanmalı trafik kazalarına göre ülkelerin kümelenmesine ve bu kümeler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır.