Türkiye de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Temel Belirleyicileri 1990 2006 Dönemine İlişkin Ekonometrik Analiz


TARI R., BIDIRDI H.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2009 (Peer-Reviewed Journal)