Optimal energy production in the Yeşilırmak River Basin


Creative Commons License

OPAN M. , Bacaksız E.

Sakarya University Journal of Science, ss.1, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)