Değişen Sendikal Anlayış ve Kadın Sendika İlişkisine Eleştirel Bir Yaklaşım


Creative Commons License

Alp E., Yenihan B.

KAÜ İİBF Dergisi, vol.6, no.11, pp.125-148, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 11
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: KAÜ İİBF Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.125-148
  • Kocaeli University Affiliated: No

Abstract

Bu makalede, sendikalardaki cinsiyet eşitliği ele alınıp kadınların sendikal yönetimlerde yetersiz temsiline değinilmiştir. Bu yetersiz temsil, piyasadan kaynaklı olabileceği gibi cinsiyet ayrımcılığından da kaynaklanabilmektedir. Ancak, son 30-40 yıllık süreçte artan kadın işgücünü piyasaya çekmek için sendikaların kendini yenileme girişimi noktasında kadın yöneticilere ihtiyacı olduğu da ortadadır. Bu nedenle çalışmamızın son bölümünde sendikal harekette kadınların her düzeyde sendikal faaliyete katılımı için geliştirilen stratejilere odaklanılmış ve bu bağlamda, atılması gereken adımlar noktasında çözüm önerileri getirilmiştir.