EDTA’ya Bağlı Psödotrombositopeni: Olgu Sunumu


Creative Commons License

ÖZTAŞ B., GÖREN Y., CİĞERLİ Ş., ERDİNÇ S., ALTINBİLEK E.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.60-62, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

EDTA-dependent pseudothrombocytopenia is the mismeasurement of the thrombocyte count in EDTA anticoagulated blood, due to aggregation of these cells. The situation may be mistaken with true thrombocytopenia and may lead to incorrect diagnosis and treatment, and to loss of power and time. The aim of this case report was to draw attention to EDTA-dependent pseudotyhrombocytopenia, which is one of the possible causes of thrombocytopenia. Case; isolated thrombocytopenia was detected in the EDTA blood sample sent to our laboratory, which had been obtained from a patient hospitalized with the diagnosis of epilepsy in the red area of the emergency medicine unit of our hospital. Another blood sample was collected into Na-citrate, in which the thrombocyte count was observed to be within the normal ranges. Furthermore, thrombocyte aggregations were observed in the peripheral blood smears prepared from the sample with EDTA, whereas no aggregation was observed from the sample with citrate. 

EDTA’ya bağlı psödotrombositopeni; EDTA ile antikoagüle edilmiş kanda trombositlerin kümeleşmesi sonucu, normalden düşük olarak saptanması durumudur. Bu durum gerçek trombositopeni ile karışabilmekte, yanlış tanı ve tedavi uygulanmasına, gereksiz işgücü ve zaman kaybına neden olabilmektedir. Bu olgu trombositopeninin olası nedenlerinden biri olan EDTA’ya bağlı psödotrombositopeniye dikkat çekmek amacıyla sunulmuştur. Olgu; hastanemiz acil tıp kırmızı alanında epilepsi tanısı ile yatan hastadan alınıp acil gözetimli hizmet laboratuvarımıza gönderilen EDTA’lı kan numunesinde izole trombosit düşüklüğü tesbit edilmiştir. Hastadan yeniden alınan Na-sitratlı numunede trombosit sayısının referans değerler arasında olduğu tesbit edilmiştir. Ayrıca hem EDTA’lı hem de Na-sitratlı numuneden yapılan periferik yayma örneklerinde EDTA’lı numunede trombosit kümeleri gözlenirken, Sitratlı numunede gözlenmemiştir.