ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt III Hürriyete, Şerefe, Özel Hayata, Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar (TCK m. 106-140)


Creative Commons License

Evik A. H.

SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU, Ahmet Köksal Bayraktar, Editör, Onikilevha, İstanbul, ss.284-306, 2018

  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayın Evi: Onikilevha
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayısı: ss.284-306
  • Editörler: Ahmet Köksal Bayraktar, Editör

Özet

Çalışmanın konusunu, Türk Ceza Kanunu’nun 118. maddesinde düzenlenmiş olan “sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçu” oluşturmaktadır. Bugüne kadar bu konuya ilişkin ayrıntılı bir çalışma yapılmamış olması ve konunun çeşitli sorunları içermesi nedeniyle söz konusu suçu inceleme gereği duyduk. Çalışmada; öncelikle sendikal hak kavramını ve Türkiye’deki durumu, daha sonra suçun yapısal unsurlarını, suça etki eden nedenleri ve yaptırım konularını inceledik. Sonuç kısmında ise, sendikal hakların kullanılmasının engellemesi suçuna ilişkin ulaştığımız kanaat ve önerileri ifade ettik.