PREVENTION OF USE OF SYNDICAL RIGHTS


Creative Commons License

Evik A. H.

in: ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt III Hürriyete, Şerefe, Özel Hayata, Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar (TCK m. 106-140), Ahmet Köksal Bayraktar, Editor, Onikilevha, İstanbul, pp.284-306, 2018

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Onikilevha
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.284-306
  • Editors: Ahmet Köksal Bayraktar, Editor
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

In the 118th article of the Turkish Criminal Code, “Prevention of Use of Syndical Rights” has been enacted. We considered it necessary to examine this crime due to the fact that this topic has not studied or researched in details before and that, it implies numerous problems. In this work, before all else, we dealt with the concepts of syndical rights and the current situation in Turkey. Then, we analysed the structural elements of the crime, the grounds affecting the crime, the special formation and the sanction thereof. In the conclusion part, we set down the consequences we deduced and the proposals on Prevention of Use of Syndical Rights.

Çalışmanın konusunu, Türk Ceza Kanunu’nun 118. maddesinde düzenlenmiş olan “sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçu” oluşturmaktadır. Bugüne kadar bu konuya ilişkin ayrıntılı bir çalışma yapılmamış olması ve konunun çeşitli sorunları içermesi nedeniyle söz konusu suçu inceleme gereği duyduk. Çalışmada; öncelikle sendikal hak kavramını ve Türkiye’deki durumu, daha sonra suçun yapısal unsurlarını, suça etki eden nedenleri ve yaptırım konularını inceledik. Sonuç kısmında ise, sendikal hakların kullanılmasının engellemesi suçuna ilişkin ulaştığımız kanaat ve önerileri ifade ettik.