COVID-19 Sonrasında Onlıne Alışveriş Sitelerinin Yok-Yer Bağlamında Değerlendirilmesi


Kaya K.

ICAR Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Bolu, Turkey, 20 - 22 July 2020, pp.296-300

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bolu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.296-300
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

In recent years, with the development of technology, internet usage has been increasing day by day, while classical shopping has begun to rapidly leave its place to digital media. Online shopping, which came into our lives in the 90s, enables the purchase of a product at any time of the day

and anywhere in the world to meet the needs of people, while also trying to reduce distance and time pressure. However, a new world order is emerging with natural disasters such as floods, fires, earthquakes, or extraordinary situations such as epidemics that affect the whole world. For this purpose, in line with the intense interest in online shopping sites during the Covid-19 epidemic, which has spread rapidly around the world since December 2019 and brought life to a halt, descriptive analysis was carried out by associating online shopping sites with Mark Augé's no-place concept. It is aimed to be discussed with the method. This discussion will be made on the semantic and spatial transformation of today's online shopping sites and evaluations on this issue will be discussed in the conclusion section.


Keywords: Covid-19, Online shopping websites, No-Places, Epidemic, Space.

Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte, internet kullanımı her geçen gün daha fazla artarken, klasik alışverişler yerini hızla dijital ortamlara bırakmaya başlamıştır. 90’lı yıllarda hayatımıza giren

online alışveriş, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için günün herhangi bir saatinde ve dünyanın herhangi bir yerinde olan bir ürünün satın alınmasını olanaklı kılarken, mesafe ve zaman baskısını da

azaltmaya çalışmaktadır. Ne var ki yaşanan çeşitli sel, yangın, deprem, gibi doğal afet durumları veya salgın gibi tüm dünyayı etkisi altına alan olağanüstü durumlar ile birlikte yeni bir dünya düzeni ortaya

çıkmaktadır. Bu amaçla çalışmanın kapsamında, 2019 yılının Aralık ayından bu yana dünya üzerinde hızla yayılan ve hayatı durma noktasına getiren Covid-19 salgını döneminde online alışveriş sitelerine

yoğun ilgi olması ile doğru orantılı olarak online alışveriş sitelerini Mark Augé’nin yok-yer kavramı ile ilişkilendirip, betimsel analiz yöntemiyle tartışılması hedeflenmiştir. Bu tartışma günümüz online

alışveriş sitelerinin anlamsal ve mekânsal d.nüşümü üzerinden yapılacaktır ve sonuç b.lümünde ise bu konuyla ilgili değerlendirmeler tartışılacaktır.


Anahtar Kelimeler: Covid-19, Online alışveriş siteleri, Yok-Yerler, Salgın, Mekân.