Divan Şiirinde Medhiyelere Felsefî Bir Bakış


ZAVOTÇU G.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, pp.113-128, 2007 (Peer-Reviewed Journal)