Risk Sermayesinin Teorik Temelleri Ve Uygulama Yöntemleri


Creative Commons License

Bal O.

INTERNATIONAL SOCIAL MENTALITY ANDRESEARCHER THINKERS JOURNAL, vol.6, no.35, pp.1546-1561, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Risk Sermayesi ya da İslam Ekonomisinde mudarebe, faizli yönteme alternatif bir finansman yöntemi olarak gelişti. Yöntemin tarihsel arka planında oldukça geniş bir çalışma alanı bulan araştırmacılar katında modelin İslami kaynaklı olduğunda uzlaşılmıştır. Ticaretiyle, sanatıyla, kurum ve kurallarıyla yaşanmış olan bir medeniyetin ürettiği bu yöntem, Batı’ya 10. Yüzyıldan itibaren yansımıştır. Çalışmadan anlaşılacağı gibi İslam Fıkhının çatısında olmuş ve olması muhtemel sorunlara çözümler önerilmiştir. Mudarebe, günümüzde inovasyon ve AR-GE ile iş dünyasına yeni ufuklar açma potansiyeline sahiptir. Mudarebe; bir tarafta sermaye sahibi yatırımcı diğer tarafta da girişimci olmak üzere, bir ya da birkaç alanda faaliyet göstererek kar sağlama amacıyla akde dayalı birlikteliktir. Elde edilecek kȃr ise, katılımcılarca belirtilen oranlarda paylaşılacaktır. Herhangi bir risk ortamında amaç gerçekleşmeyince akit bozulur ve girişimci yaptığı çalışmadan dolayı kullanım bedelini alır. Bu çalışma betimleyici analiz yöntemiyle, Mudarebe adı altında faizsiz bir finans yönteminin olduğunu ifade etmek ve günümüzde de aktüel olarak uygulanan bir finansman tekniğini tanıtmak amaçlanmıştır.