Hitit Kaya Anıtlarının İşlevleri


ÖKSE A. T.

”, Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, no.2, pp.3-21, 2009 (Peer-Reviewed Journal)