LMA – FASTRACH içinden entübasyonda farklı iki endotrakeal tüpün karşılaştırılması",


SAN S., GÜRKAN Y. , HOŞTEN T. , ÖZDAMAR A. D. , TOKER K., SOLAK Z. M.

XXXIX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongres, Turkey, 23 - 27 November 2005

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey