73 Fırka Hadisinin Mezhepler Tarihi Kaynaklarında Fırkaların Tasnifine Etkisi


Creative Commons License

GÖMBEYAZ K.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.14, no.2, pp.147-160, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This article deals with the questions that would be arisen in one’s mind about the implication of the “73 sects hadith” which states that Muslims  will be separated into 73 sects, when Jews had 71, and Christians had 72 sects and that only one of them will be saved whereas the others will go to the Hell. It examines, too, the influence of the hadith on Islamic heresiographical works as to both their content and form, and on thinking of writers of these works. In addition, the attitudes of these writers towards the hadith is described by placing them in categories.

Bu makale, Yahudîler’in 71, Hıristiyanlar’ın 72, Müslümanlar’ın 73 fırkaya ayrılacağını ve bu fırkalardan yalnızca birinin kurtulup, diğerlerinin Cehennem’e gideceğini haber veren “73 fırka hadisi”nin zihinde uyandırdığı bir takım problemleri ele almakta; bunun yanında hadisin, mezhepler tarihi eserlerinin gerek biçim gerekse de muhtevası ile yazarlarının zihniyetleri üzerindeki etkilerini irdelerken, bu eserlerin yazarlarının söz konusu hadis karşısındaki tavırlarını gruplandırarak incelemektedir.