Meslek Lisesi Öğrencilerinin Metaforik Okul Algıları İşlevselci Bir Yaklaşım


Creative Commons License

Turgay B., Toker Gökçe A.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.16, no.2, pp.273-291, 2015 (Peer-Reviewed Journal)