Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Suşlarında GSBL Üretiminin Saptanmasında VITEK 2 Otomatize Sistemi ile Çift Disk Sinerji Testinin Karşılaştırılması


GENÇ S., DÜNDAR D.

Türk Mikrobiyol Cem Derg, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Türk Mikrobiyol Cem Derg