SMART AGRICULTURAL CITIES DESIGN ROADMAP: THE CASE OF HATAY


Yıldırım C., Özdemir N. C., Dipçin T., Akın T.

International Marmara Sciences Congress (Imascon Autumn) 2021, Kocaeli, Turkey, 10 - 11 December 2021, pp.419-427

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.419-427
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

It is impossible to solve the "nutrition" problem, one of the most important problems of humanity,

without transforming the food supply chain into a food value chain. Each stakeholder of the food supply

chain has its own unique structure. The success of the stakeholders forming the chain in harmony with

each other can be achieved with technology support and qualified knowledge. Thus, it will be possible

to increase the productivity and profitability of all parties in the chain, and accordingly, the quality of

life of all players in the chain. The use of Smart Agricultural Technologies and Artificial Intelligence

Supported Production Decision Systems fed with collected data at every stage of agricultural production

where the intense raw material of food is obtained, ensuring that farmers meet with innovative

information and following innovative approaches with technology-supported infrastructures in raw

material and machinery equipment supply systems that they will need for their production, will form the

backbone of “Smart Agricultural Cities” in an integrated manner. The increase in the use of technology 

Gıda tedarik zincirini, gıda değer zincirine dönüştürmeden insanlığın en önemli sorunlarından biri olan “beslenme” sorununu çözebilmek mümkün değildir. Gıda tedarik zincirinin her halkası kendine özgü bir yapıya sahiptir. Zinciri oluşturan halkaların birbirine uyumundaki başarısını teknoloji desteği ve nitelikli bilgi ile sağlanabilir. Böylece zincirin halkalarındaki tüm taraflarının verimliliklerini, karlılıklarını ve buna bağlı olarak zincirin tüm oyuncularının yaşam kalitelerini yükseltebilmek mümkün olacaktır. Gıdanın yoğun ham maddesinin elde edildiği tarımsal üretimin her aşamasında Akıllı Tarım Teknolojilerinin, toplanan veriler ile beslenen Yapay Zeka Destekli Üretim Karar Sistemlerinin kullanımı, çiftçilerin yenilikçi bilgiyle buluşmasının sağlanması ve üretimi için ihtiyaç duyacağı hammadde ve makine ekipman tedarik sistemlerinde yenilikçi yaklaşımlarında teknoloji destekli altyapılarla takip edilmesi bütünleşik biçimde “Akıllı Tarım Şehirlerinin” omurgasını oluşturacaktır. Akıllı Tarım Şehirlerinde teknolojinin tarım dikeyinde kullanımının artması, toplanan verilerle oluşturulacak bilgilerle desteklenen tarımsal üretim ve gıda tedarik süreçlerinin yönetiminin kolaylaşması ile Kırsal Kalkınma Çalışmalarında iş başarısının artması doğal sonucunu ortaya çıkaracaktır. Akıllı Tarım Şehirlerinin tasarımında, çalışılacak bölgedeki teyit edilmiş veriler ile ilgili tüm tarafların ihtiyaç ve beklenti analizlerinin doğru tespit edilmesi ile tüm süreçlerin bölgenin özellik ve beklentilerine uygun olarak terzi usulü tasarlanması uygulama başarısını arttıracaktır. Bu bildiride Hatay’da gerçekleştirilen Kırsal Kalkınma çalışmalarının planlanması kapsamında “Akıllı Tarım Şehri Tasarım Çalışması”nın uygulamaya hazır hale getirilmiş yol haritası sunulmaktadır.