Melanositik Lezyonlarda HMB 45 Fascin Siklin D1 ve CDC 7 İmmünohistokimyasal Belirteçlerin Kullanımı


YAPRAK B., TRABZONLU L., VURAL Ç. , AKANSEL G. , İŞERİ M., KOÇ K.

23. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013

  • Basıldığı Ülke: Türkiye