KOMBİNE BİR ORAL KONTRASEPTİF'İN ENDOKRİN ORGANLAR ÜZERİNE ETKİLERİ: ADRENAL BEZLER ÜZERİNE HİSTOPATOLOJİK ETKİLER


Creative Commons License

Yardımoğlu Yılmaz M. , Özbilgin S., Gürbüz Y. S.

Turkiye Klinikleri J Med Res, cilt.18, ss.114-120, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 18 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2000
  • Dergi Adı: Turkiye Klinikleri J Med Res
  • Sayfa Sayısı: ss.114-120

Özet

In this study, adrenal glands of female mice which were
administered a combined oral contraceptive (COC) including
ethinyl estradiol+ethynadiol diacetate for one year were examined
light microscopically. Total dimensions and thickness of cortex and its zones and thickness of medulla in adrenal glands were evaluated according to morphometric data with micrometric ocular in the treatment and the control groups. Nodular construction in zona reticularis (21.3%), excessive lipid vacuolization (12.3%) and leucocytic infiltration (0.62%) in cortex and slight changes in dimensions of the adrenal glands were observed in COC administered mice. It was concluded that, low doses of COC cause no significant morphometric changes, but it provokes some histopathologic changes in the adrenal glands.
Key Words: Ethinyl estradiol, Ethynadiol diacetate, Adrenal glands
T Klin J Med Res 2000, 18:114-120

Bu çalışmada, bir yıl süreyle ethinyl estradiol (EE) +
ethynadiol diacetate içeren kombine bir oral kontraseptif
(COC) verilen dişi farelerin adrenal bezleri ışık mikroskobik
olarak incelendi. Kontrol ve deney gruplarında adrenal bezlerin,
kortex ve zonları ile medulla kalınlıkları ve total boyutları
mikrometrik oküler yardımıyla morfometrik verilere göre
değerlendirildi. COC verilen farelerin adrenal bezlerinde zona
reticularisde nodularite (%21.3), kortekste aşırı lipid vakuolizasyonu (%12.3) ve lökositik infiltrasyon (%0.62) ve bez boyutlarında hafif bir değişim bulundu. Düşük dozlu kombine bir OC'in adrenal bez boyutlarında istatistiki olarak anlamlı bir değişiklik oluşturmadığı, fakat bazı histopatolojik değişimlere yol açabileceği sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Etinil östradiol, Etinadiol diasetat, Adrenal bezler
T Klin Araştırma 2000, 18:114-120