Üç farklı Verniğin Florid Salımının İncelenmesi


ŞENER Y., TOSUN G., ELBAY M., ÜLKER M., ŞENGÜN A.

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.18, pp.34-37, 2009 (Peer-Reviewed Journal)