PROFESYONEL SPORCULARIN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA İLİŞKİN METAFORLARI


Sarper Kahveci M. , Çakmak G., Karagün E.

International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal (SMART JOURNAL) , vol.8, no.58, pp.712-718, 2022 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 58
  • Publication Date: 2022
  • Title of Journal : International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal (SMART JOURNAL)
  • Page Numbers: pp.712-718

Abstract

ÖZET

Bu araştırmanın amacı, profesyonel sporcuların teknoloji bağımlılığına ilişkin metaforlarının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda daha önceden belirlenmiş ölçütleri taşıyan bütün durumları gözden geçirmek olarak tanımlanan amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bunun için de profesyonel seviyede herhangi bir spor branşını yapıyor olmak araştırmanın ölçütü olarak belirlenmiştir. Çalışmaya atletizm badminton, futbol, taekwondo gibi 17 farklı spor branşından gönüllü toplam 100 sporcu katılmıştır. Eksik veya anlamsız ifadeler kullanılması nedeniyle 21 katılımcının anketleri araştırmadan çıkartıldığından toplamda 79 anket değerlendirilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından anket formu aracılığıyla çevrimiçi ve yüz yüze toplanmıştır. İki bölümden oluşan anket formunun ilk bölümde katılımcıların sosyo-demografik özellikleri sorgulanırken; ikinci bölümde teknoloji bağımlılığı kavramına ilişkin metaforları belirlemek amacıyla “Teknoloji bağımlılığı .... benzer, çünkü.....” şeklinde açık uçlu boşluk doldurmaları istenmiştir. Geçerli kabul edilen 79 cevap SPSS programı ile analiz edildiğinde 47 farklı metafor oluştuğu görülmüştür. Daha sonra katılımcıların teknoloji bağımlılığına ilişkin cevapları yüzde frekans analizine tabi tutulmuştur. Akabinde birbirine yakın olan cevaplar gruplandırılmış ve “bağımlılık”, “olumlu durum” “olumsuz durum”, “canlı varlık”, “hastalık”, “kötü ortam/nesne”, “yiyecek” ve “hissizleşme” şeklinde 8 kategori oluşturulmuştur. Araştırma bulgularına bakıldığında; katılan sporcuların %55’i kadın, %45’i erkeklerden oluşmaktadır. Araştırmaya toplam 17 farklı branştan sporcu katılmıştır. Bu sporculardan %46,3’ü milli sporcu %73,8’i üniversite mezunu, %57,5’i günde 3-4 saatini sosyal medya kullanarak geçirdiği görülmüştür. Katılımcıların en çok kullandığı sosyal medya platformu Instagram’dır. Sporcuların teknoloji bağımlılığına ilişkin kullandıkları metaforlar incelendiğinde; en fazla “bağımlılık” kategorisi altında toplanan metaforları kullandıkları, ardından “canlı varlık” kategorisi, “kötü ortam/nesne” kategorisi ve “hastalık” kategorisi altında toplanan metaforları kullandıkları görülmüştür.