Burdur Bölgesi Bouguer Gravite Verilerinin Euler Dekonvolüsyonu İle Yorumlanması


Keskinsezer A., Beyhan G., Karavul C., Kafadar Ö.

19. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 23 - 26 Kasım 2010, ss.1-5

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-5

Özet

Bu çalışmada, Burdur bölgesindeki jeolojik yapı derinliklerinin saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla bölgenin bouguer gravite haritası üzerinde iki farklı doğrultuda kesit alınmış ve Euler dekonvolüsyon tekniği uygulanmıştır. Euler dekonvolüsyon tekniği, graben türü tektonik yapıların derinliklerinin saptanmasında hızlı ve başarılı sonuçlar vermektedir. Çeşitli pencere boyutları ve yapısal indeks değerleri için çözümler yapılarak jeolojik yapıların derinlikleri saptanmış ve bölgede en yüksek derinlik değeri, yaklaşık 13 km bulunmuştur. Saptanan derinlikler kullanılarak olası yeraltı yapı kesitleri ortaya çıkartılmıştır.