Örgütsel Alanın Dönüşümü Ve Örgüt Yapılarına Etkileri Türkiye de Televizyon İşletmeleri


Creative Commons License

Erdoğmuş N., Koçer S.

17. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir, Turkey, 21 - 23 May 2009, pp.662-668

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.662-668
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Türkiye'de televizyon işletmeleri örgütsel alanı değişik faktörlerin etkisiyle dönüşmektedir. Bu dönüşüm sahiplik yapısı, içerik yapılanması ve örgüt yapısını etkilemektedir. Bu bildiride örgütsel alandaki dönüşümün örgüt yapılarına etkisi üzerinde durulmaktadır. Çalışmada örgütsel alanın dönüşümü ve bu dönüşümün örgüt yapılarına etkileri, Endüstriyel Organizasyon Teorisi, Yeni Kurumsal Teori, Beraber Evrim Teorisi ve Şebeke Örgüt Teorisi çerçevesinde analiz edilmektedir. Çalışma Türkiye'de ulusal çapta yayın yapan özel televizyon işletmelerini kapsamaktadır. Televizyon işletmeleri örgüt yapısı, başlangıçta fonksiyon temelli iken, zamanla kanalların stüdyo programları yapması ile matriks örgüt yapısına ve son olarak da şebeke örgüt yapısına dönüşmüştür. Televizyon işletmelerinde şebeke örgüt yapılarının yaygınlaşmasında, televizyon işletmelerinin temel yeteneklerinde uzmanlaşması ve dış kaynak kullanımına yoğun olarak başvurması etkili olmuştur. Sonuç olarak Televizyon işletmeleri örgütsel alanının dönüşümü, televizyon işletmeleri örgüt yapılarında normatif eşbiçimliliğe sebep olduğu bulunmuştur.