Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda doğal öldürücü hücrelerde meydana gelen değişikliklerin kalitatif ve kantitatif olarak değerlendirilmesi


AKSU UZUNHAN T., KARAKAŞ Z., KURUCA D. S. , OZANSOY M. B. , KARADENİZLİ S. , AKDENİZ N., ...More

8.Çocuk Dostları Kongresi, Turkey, 12 - 14 March 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey