ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN KÜRESEL EKONOMİYE ETKİLERİ VE ÖNERİLER


Creative Commons License

Bal O.

The Journal of Academic Social Science, vol.1, no.1, pp.23-34, 2013 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Doi Number: 10.16992/asos.9
  • Title of Journal : The Journal of Academic Social Science
  • Page Numbers: pp.23-34

Abstract

Küresel ekonomik hareketler ve bu kapsamdaki gelişmeler, çok uluslu şirketlerin doğrudan sermaye hareketleri ile ilişkilidir. Çok uluslu sermaye yatırımlarının birincil amacı ise kârını maksimum düzeyde gerçekleştirmektir. Bu anlamda çok uluslu kuruluşların yapılanmalarında çevre, yaşam kalitesi, siyasal, sosyal faktörler gibi toplum için hayati öneme sahip gereklilikleri ihmal ettiği görülmektedir. Özellikle enerji alanındaki yüksek kar beklentileri için yapılan saldırgan yatırım kararları, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre ortamlarının bozulmasına neden olmaktadır. Amacı belli olan bu yatırımların atıkları nedeniyle araziler çoraklaşacak, içme ve kullanma sularının kaliteleri bozulacaktır. Bitki türleri ve popülâsyonları azalacak, Floroklorohidrokarbon kullanımı artacak, aşırı orman kesimi hızlanacaktır. Sonuçta küresel kriz kaçınılmaz olacaktır. Sistematik açıdan bakıldığında günümüzde iktisadi kriz sinyallerine neden olan unsurun küresel kapitalizm olduğu anlaşılmaktadır. Sistem içinde sürdürülebilir iktisadi büyüme, yenilenebilen ve çevre dostu olan enerji kaynaklarını kullanmakla mümkündür. Yapılan bu çalışma ile ekonomik probleme çevre açısından bakılmıştır. Problemin küresel olduğu tespit edilmiştir. Kurumsal yapılanmaların oluşturulmasına dikkat çekilmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur. Bu çalışmada, meydana gelebilecek çevre faktöründen meydana gelecek muhtemel ekonomik krizlerin neden ve sonuçları teorik temelde ele alındı.