DİRENÇ LASTİĞİ İLE YAPILAN ÜST EKTREMİTE ANTRENMANLARININ TENİS SERVİS ATIŞINA ETKİSİ


Creative Commons License

Gül M.

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.3, pp.198-207, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.17155/omuspd.557305
  • Title of Journal : Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.198-207

Abstract

ÖZET

Bu çalışmada 12 – 14 yaş arası erkek tenis sporcularında üst ekstremite direnç lastiği (Thera-Band) ile yapılan

antrenmanların servis atma becerisine etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Düzce Tenis Kulübü

sporcularından 12-14 yaş ortalamasına sahip, antrenman yaşları ±3yıl olan 16 erkek sporcu gönüllü katılmıştır.

Antrenmanlar öncesi ilk ölçüm sonrasında tesadüfi yöntemle deney (Tenis Direnç Grubu TDG, n=8) ve kontrol (Tenis Grubu

TG, n=8) grubuna ayrılarak çalışmaya başlanmıştır. Antrenman öncesi ve sonrasında her iki gruba ITN Servis testi, dikey,

yatay sıçrama, 30 sn şınav ve mekik testleri uygulanmıştır. TDG ve TG haftada 6 gün 90 dk’lık tenis antrenmanlarına devam

ederken, TDG haftada 3 gün de tenis antrenmanlarının sonunda Thera-Band direnç antrenmanı uygulanmıştır. Antrenman

öncesi ve sonrası veri analizi grup içi Paired Sample T test ve gruplar arası ANOVA ile analiz edilmiştir. Tüm istatistiklerde

p<0,05 anlamlılık düzeyi alınmıştır. Analizler SPSS 22.0 paket programında yapılmıştır. TG grubu grup içi analiz sonucunda

hiçbir parametresinde anlamlı fark bulunmazken (p>0,05), TDG grubu tüm parametrelerinde anlamlı fark tespit edilmiştir

(p<0,05). TDG ve TG gruplarının son ölçüm analizi sonucunda 30 sn mekik (p=0,001) ve ITN servis testi sonucunda (p=0,018)

anlamlı fark tespit edilmiştir. Her iki grubun son ölçüm fark analizi incelendiğinde de deney grubu lehine tüm ölçümlerde

anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,05). Bu çalışmanın sonucunda, tenise özgü üst ekstremite Thera-Band direnç

antrenmanlarının 30 sn mekik çekme ve ITN Servis atış becerisi üzerinde etkisi olduğu ve antrenmanlarda uygulanabilir bir

yöntem olabileceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Direnç Lastiği, ITN Servis, Kuvvet, Tenis, Thera-Band