Örgüt Kültürünün Yapısı ve İnsani İlişkiler ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi-Kocaeli Üniversitesi İdari Personel Örneği


Uçkun C. G., Demir B., Gültekin A.

Electronic Journal of Vocational Colleges, vol.3, no.3, pp.69-91, 2013 (Peer-Reviewed Journal)