Türkiye de Özel Televizyon Kuruluşlarında Dış Kaynak Kullanımı


Creative Commons License

Koçer S.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.2, ss.34-61, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 2
  • Basım Tarihi: 2014
  • Doi Numarası: 10.19145/guifd.82795
  • Dergi Adı: Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.34-61

Özet

Televizyon yayıncılığı sektöründe oligopol yapının varlığı televizyon kanalları arasında aşırı rekabete

neden olmaktadır. Televizyon kanalları rakipleri karşısında üstünlük sağlamak için esneklik sağlayan üretim

süreçlerini kullanmaktadır. Televizyon kanallarına içerik üretiminde esneklik sağlayan dış kaynak kullanımını

sektörde artan bir oranda kullanılmaktadır. Makalenin konusu; Türkiye'de özel televizyon kanallarının içerik

üretiminde dış kaynak kullanımı uygulamalarının incelenmesidir. Dış kaynak kullanımı uygulamalarının son

dönemde televizyon kuruluşlarında program yapımında yaygın olarak kullanıldığını ortaya koymak

amaçlanmaktadır. Televizyon kuruluşları; yapım şirketlerinden, haber ajanslarından, reklam ajanslarından, cast

ajanslarından ve teknik hizmet sağlayan firmalardan dış kaynak kullanımı yolu ile hizmet almaktadır. Bu durum

bu alanlarda faaliyet gösteren firmaların gelişimini, sermaye birikimini dolayısı ile bu sektörlerde yeni firmaların

kurulmasını sağlamaktadır. Kanallar içinde lider konumda bulunan Kanal D, ATV ve Show TV’nin program

yapıları ve yayın akışları incelendi, yöneticileri ile görüşmeler yapıldı. Kanalların yayınlarında yer alan

programların iç yapım ve dış yapım oldukları tespit edildi. Yapım şirketlerinin dökümleri yapıldı, her üç kanalın

ortak kullandıkları yapım şirketleri incelendi. Televizyon kanalları ve yapım şirketleri ilişkisi tablolarda ortaya

konuldu. Televizyon yöneticilerinin sadece ikincil hizmetlerde değil ayrıca programcılık gibi temel alanlarda da

dış kaynak kullandığı tespit edildi.