Deniz Ulaştırma Lojistiği Hizmet Yetenekleri İle Firma Performansı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Deniz Ulaştırma İşletmelerinde Bir Uygulama.


YORULMAZ M., BİRGÜN S.

Journal of Transportation and Logistics, vol.1, no.1, pp.59-82, 2016 (Peer-Reviewed Journal)