Mikroemülsiyon Tekniği ile Üretilmiş Hidroksiapatit Nanoparçacıkların Ti6Al4V Altlıklar Üzerine Elektroforetik Biriktirme Yöntemi ile Kaplanması ve Vakum Ortamında Sinterlenmeleri


Creative Commons License

Telli M. B. , Altınpınar A.

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.10, no.2, pp.151-157, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi
  • Page Numbers: pp.151-157

Abstract

Bu çalışmada mikroemülsiyon tekniği kullanılarak üretilmiş biyouyumlu hidroksiapatit nano parçacıkların Elektroforetik biriktirme
(EPD) yöntemiyle Ti6Al4V altlıklar üzerine kaplanmaları ve vakum ortamında sinterlenmeleri incelenmiştir. Mikroemülsiyon tekniğiyle
hidroksiapatit nanoparçacık üretiminde yüzey aktif madde olarak Sodyum Dodesil Sülfat (SDS), su emülsiyon ortamı olarak kalsiyum
hidroksit solüsyonu, ikinci sıvı organik matris ortamı olarak benzen ve fosfor kaynağı olarak seyreltilmiş ortofosforik asit kullanılmıştır.
Nano boyutta HAp parçacıkları, hızlı bir karıştırma işlemi ile oluşan su mikroemülsiyonu içinde çökeltme reaksiyonu sonucunda
üretilmiştir. Sentezlenen hidroksiapatit nanoparçacıkların boyutunun Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) incelemeleri ile 20-200
nm aralığına olduğu belirlenmiştir. Nano hidroksiapatit parçacıkları sentezlendikleri su ortamında doğru akım (DC) güç kaynağı
kullanılarak 5, 10, 15, 20 ve 30 dakikalık sürelerde elektforetik biriktirme yöntemiyle kaplanmış, hava ortamında yavaş kurutulmuş ve
1000 °C’de 10-4 mbar vakum altında 20 dakika sinterlenmiştir. Sentezlenen nano hidroksiapatit parçacıklar ve kaplamaların kiristal
yapı oluşumları X - Işınları difraksiyonu (XRD) kullanarak incelenmiştir. Kaplamaların sinterleme öncesi ve sonrası mikroyapıları ışık
mikroskobuyla incelenip belirtilmiştir.