The Effect of Salinity in Irrigation Water on Evapotranspiration of Satsuma Mandarin (Citrus unshiu Marc.)


Creative Commons License

Can O., Kukul Kurttaş Y. S., Özçakal E.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.51, no.3, pp.253-263, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 51 Issue: 3
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.253-263
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

This study was carried out for 2 years in order to determine the effect of saline water on the evapotranspiration from Satsuma mandarin trees. In the study, three different salinity levels of irrigation water were applied (S0: 0.65dS/m. S1: 3.5 dS/m. S2: 6.5 dS/m). Satsuma mandarin trees grafted on Troyer citrange and Poncirus trifoliata rootstocks were used as experimental material. Evapotranspiration was measured by neutron probe in 4 different soil layers (0- 30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm, 90-120 cm) before and after irrigation for six trees in total. The results obtained from the experiment were as follows: (i) evapotranspiration from the Satsuma mandarin trees decreased due to the increase of irrigation water salinity level and (ii) in all subjects, evapotranspiration of the mandarin trees grafted on Poncirus trifoliate rootstock was higher than that of the mandarin trees grafted on Troyer citrange rootstock. The response to salt water of the mandarin trees grafted on Troyer citrange rootstock was higher than that of the mandarin trees grafted on Poncirus trifoliate rootstock.

Bu araştırma,  tuzlu suyun Satsuma Mandarini bitki su tüketimi üzerine etkisini belirlemek amacıyla, iki yıl boyunca yürütülmüştür. Araştırmada 3 farklı tuzluluk seviyesine sahip sulama suyu uygulanmıştır (S0: 0.65 dS/m. S1: 3.5 dS/m. S2: 6.5 dS/m). Poncirus trifoliata ve Troyer citrange anaçları üzerine aşılı Satsuma Mandarini ağaçları deneme materyali olarak kullanılmıştır. Bitki su tüketimi ölçümleri, nötronmetre kullanılarak sulamadan önce ve sonra dört farklı toprak katmanında yapılmıştır (0-30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm, 90-120 cm). Araştırmadan elde edilen veriler şu şekildedir : (i) Satsuma Mandarini bitki su tüketimi, sulama suyunun tuzluluk seviyesindeki artışa bağlı olarak azalmıştır. (ii) Araştırmada kullanılan Poncirus trifoliata anacı üzerine aşılı mandarin ağaçları, Troyer citrange anacı üzerine aşılı mandarin ağaçlarına göre tüm konularda daha fazla bitki su tüketimi gerçekleştirmiştir. Troyer citrange anacı üzerine aşılı mandarin ağaçlarının tuzlu suya olan tepkisi, Poncirus trifoliata anacı üzerine aşılı mandarin ağaçlarına göre daha fazla gerçekleşmiştir.