Parafarengeal Kitle Şeklinde Prezente Olan Atipik Yerleşimli Menenjiom Olgusunda Sitopatolojik Bulgular Olgu Sunumu


YAPRAK B., TRABZONLU L., VURAL Ç. , AKANSEL G. , İŞERİ M., KOÇ K.

23. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013

  • Basıldığı Ülke: Türkiye