Tahtalı, Davuldere ve Çayırköy Göletlerinin (Kocaeli) Algleri ve Su Kaliteleri Üzerine Bir Çalışma


Creative Commons License

MORKOYUNLU YÜCE A., Aktaş M.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.3, pp.1539-1550, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, Şubat 2018-Kasım 2018 tarihleri arasında Tahtalı, Davuldere ve Çayırköy Göletlerinin (Kocaeli) fitoplankton kompozisyonları ve bazı su kalitesi parametreleri belirlenmiştir. Alglerin, baskınlık, sıklık ve çeşitlilik indeksleri (Shannon-Weaver, Simpson, Pielou ve Margalef indeks) tespit edilmiştir. Göletlerde yayılış gösteren fitoplankton taksonları, bu taksonların mevsimsel değişimleri incelenmiştir. Göletlerin algal florasında 26 Bacillariophyta, 10 Chlorophyta, 3 Cyanobacteria, 3 Miozoa, 8 Charophyta, 2 Ochrophyta ve 10 Euglenozoa üyesi olmak üzere toplam 62 takson tespit edilmiştir. Bu taksonlardan, Parvodinium goslaviense (Woloszynska) Carty ve Jadwigia neglecta (A.J. Schilling) Moestrup Türkiye tatlısu alg florası için yeni kayıttır. Göletlerde Bacillariophyta grubunun baskın olduğu belirlenmiştir. Tahtalı, Davuldere ve Çayırköy göletleri, yerüstü su kalitesi yönetmeliğine’ne göre değerlendirildiğinde, genel olarak I. sınıf su kalitesi özelliğine sahip olduğu tespit edilmiştir. Tahtalı Göleti çevresinde yapılan tarımsal faaliyetlerden dolayı, Nitrat azotu (NO3‾) biraz yüksek tespit edilmiştir. Margalef indeksi’ne göre, Çayırköy Göletinin en yüksek tür zenginliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Pielou düzenlilik indeksine göre, türler arasında birey sayılarının orta düzenli olduğu belirlenmiştir. Simpson ve Shannon-Weaver indeksine göre, dominantlığın az, tür sayısının çok olduğu belirlenmiştir. Göletler, trofik durum indeksine göre değerlendirildiğinde, göletlerin trofik durumunun orta -iyi kalite su özelliğine sahip olduğu tespit edilmiştir.