Bilişim Teknolojisindeki Gelişimin Sosyoekonomik Etkileri


Creative Commons License

Orhan A. , Yılmaz Genç S.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.264, no.1, pp.264-275, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 264 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.11611/yead.457971
  • Title of Journal : Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.264-275

Abstract

Gelişen ekonomilerde, sosyoekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan dönüşümün yeni kaynağı teknolojik gelişmedir. Son yıllarda artan teknolojik gelişmeler bu süreci karmaşık bir boyuta taşımıştır. Günümüz toplumlarının küresel düşünce ağı çerçevesinde bu gelişmeleri ölçeklendirip sosyoekonomik yaşama yansıtmasının zamanı gelmiştir. Yeni ekonomi olarak da algılanan bu süreç, küreselleşme sonrası ortaya çıkan deneyimlerin dikkatlice incelenmesine ve sebep sonuç ilişkilerinin değerlendirilmesine olanak sağlamıştır. Özellikle gelişmiş ülkelerde başlayan bu deneyim, bilgi teknolojilerinin ve iletişim ağının gelişmesine yardımcı olurken, diğer taraftan ülkeler arası küresel rekabeti dönüştürerek uluslarüstü firma rekabetinin önünü açmıştır. Dünya ekonomisinde yaşanan bu hızlı değişim sonrasında küresel rekabete yeni bir boyut kazandıran teknolojik gelişmelerin, ekonomik kuralların ve kurumlarının dönüşüm sürecini de hızlandırmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki bu dönüşüm özellikle gelişmekte olan dünya ekonomilerinde kalıcı ve belirgin bir kavramsal çerçevenin oluşmasını sağlamıştır. Bu çalışmada, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kavramsal çerçevesi, dönüşümü sağlayan belirteçleri ve sonuçta ortaya çıkan gelişmelerin, sosyoekonomik etkilerini içeren unsurlar değerlendirilecektir.