Kültürel Mirasın Korunma ve Aktarımında Küreselleşme Olgusunun Tehditten Fırsata Dönüştürülmesi İçin Bir Araç Kültür Turizmi


YAVAŞ A. , ALYAKUT Ö.

Halk Kültürlerini Koruma-Yaşatma ve Geleceğe Aktarma Uluslararası Sempozyumu, 16 - 18 December 2005

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text