Fibröz displaziyi taklit eden primer intraosseöz meningiom: Bir olgu sunumu


YAPRAK BAYRAK B. , VURAL Ç. , ÇAM İ. , DUMAN ÖZTÜRK S. , YILDIZ D. K. , AKANSEL G. , ...Daha Fazla

29. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2019

  • Basıldığı Ülke: Türkiye