Submukozal yerleşimli gastrik lipom: Olgu sunumu


Creative Commons License

Yaprak Bayrak B. , Kuşkonmaz İ., Eruyar A. T. , Güneş A.

29. Ulusal Patoloji Kongresi, Trabzon, Turkey, 23 - 26 October 2019, vol.3, pp.204

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 3
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.204

Abstract

Giriş: Mide lipomları, midenin nadir görülen iyi huylu tümörleridir. Semptomatik olanları ise klinikte çok nadirdir ve gastrik maligniteyi taklit edebilir. Klinik belirtilerin görülmesi lezyonun büyüklüğüne bağlı olabilir. BT ile kesin preoperatif tanı konulabilir. Lezyonun basit eksizyonu yeterli ve nüks oranları düşüktür. Bu posterde, büyük ve semptomatik olan submukozal yerleşimli bir lipom olgusu sunulmuştur.

Olgu Sunumu: 61 yaşında bir kadın hasta, 5 aydır devam eden, son günlerde gittikçe artan karın ağrısı ve kilo kaybı şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Fizik muayenesi ve laboratuvar bulguları normaldi. 1 ay ara ile yapılan endoskopide yaklaşık 4-5 cm çapında, mukozal bütünlüğü bozmayan, ortası ülsere, endoskopun geçişine izin veren, klinik olarak gastrointestinal stromal tümörü (GIST) düşündüren, küçük kurvatur yerleşimli, lümene polipoid büyümüş lezyon izlendi. Tariflenen lezyondan alınan biyopsilerde histopatolojik olarak lezyonu temsil eden görünüm yoktu. Çekilen kontrastlı bilgisayarlı tomografide midede lümene doğru protrüde olan ve kontrast madde dolum defekti oluşturan, düzgün sınırlı, düşük dansiteli, 45x32x22mm boyutlu solid lezyon izlendi. Kitlenin büyüklüğü, radyolojik olarak benign-malign ayrımı yapılamaması, submukozal yerleşimli bir GIST’i düşündürmesi, endoskopik yöntemlerle rezeksiyon yapılamaması nedeniyle subtotal gastrektomi yapıldı. Mide mukozasında 1.5cm’lik bir alanda ülserasyon yapmış, bu ülser alanının altında yaklaşık 4 cm çapı ulaşmış, kesit yüzü sarı renkli, yağlı görünümde submukozal ve intramural kitlede, mikroskopik olarak matür adiposit lobüllerinden oluşan bir lipom saptandı. Hasta ameliyat sonrası 6. günde taburcu edildi.

Tartışma ve Sonuç: Gastrik lipomlar, midenin, genellikle asemptomatik, ender görülen benign tümörleri olup, tüm benign gastrik neoplazmaların % 3’ünden daha azını oluştururlar, ancak daha büyük lezyonlar karın ağrısı, mide çıkışı obstrüksiyonu gibi kitle etkisine bağlı semptomlar ortaya çıkabilir. Bu submukozal tümörlerin malign dönüşümü çok nadirdir. Kesin tanı koymak için endoskopik, radyolojik ve histopatolojik değerlendirmeye ihtiyaç vardır. İyi huylu olduğundan, genellikle lezyonun eksizyonu yeterlidir. Küçük asemptomatik lezyonlar takip edilebilir.

Anahtar Sözcükler: Gastrik lipom, submukozal lezyon, subtotal gastrektomi