CONSIDERING THE IMPORTANCE OF SPORTS ACTIVITIES FOR DISADVANTAGED CHILDREN FROM A CRITICAL THEORY PERSPECTIVE


Creative Commons License

Albayrak H.

Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, vol.20, no.1, pp.67-89, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Ufkun Ötesi Bilim Dergisi
  • Page Numbers: pp.67-89

Abstract

Sports is an important tool which has physical, psychological, and social effects on child development rather than a kind of physical activities in leisure time. In addition to this developmental contributions of sports in this life of children, there are also contributions that prevent social exclusion, prevent antisocial behavior and various discriminatory attitudes. Especially for children who are disadvantaged due to conditions such as poverty, exposure to violence, immigration, having a different ethnic identity and being taken under protection, sports is an important field to support their development. From the point of view of critical theory, sports is considered as a tool to eliminate inequalities, discrimination, social injustice and to achieve transformation. The aim of this study is to draw attention to the importance of sports in supporting the development of children who are in an unequal position in society due to their disadvantaged conditions from a critical theory perspective. As a result of the literature review conducted this study, primarily described as a holistic contribution of sport to children living in disadvantaged circumstances, then explained these contributions with a critical theory perspective, and presented last examples of the work done in this regard in Turkey. 

Spor, çocukların boş zamanlarında yaptıkları fiziksel aktiviteden öte gelişimlerini fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan etkileyen bir araçtır. Sporun çocukların bu hayatındaki gelişimsel katkılarının yanında sosyal dışlanmayı engelleyici, anti-sosyal davranışlardan ve çeşitli ayrımcı tutumlardan uzaklaştırıcı katkıları da vardır. Özellikle yoksulluk, şiddete maruz kalma, göç, farklı etnik kimliğe sahip olma, koruma altına alınma gibi koşullar dolayısıyla dezavantajlı konumda bulunan çocukların gelişiminin desteklenmesinde spor önemli bir alandır. Eleştirel teori bakış açısıyla toplumda var olan eşitsizlikleri, ayrımcılıkları, sosyal adaletsizliği gidermek ve dönüşümü sağlayabilmek için bir araç olarak spor ele alınmaktadır. Bu çalışmanın amacı eleştirel teori bakış açısıyla dezavantajlı koşulları dolayısıyla toplumda eşitsiz konumda olan çocukların gelişiminin desteklenmesi için sporun önemine dikkat çekmektir. Yapılan literatür taraması sonucunda çalışmada öncelikle sporun dezavantajlı koşullardaki çocukların yaşamına katkıları bütüncül olarak anlatılmış, daha sonra eleştirel teori bakış açısıyla sporun bu katkılarının nasıl ele alındığı açıklanmış ve son olarak ise Türkiye’de bu bağlamda yapılan çalışmalardan örnekler sunulmuştur.